Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu Vinacocha L.T.D veya A.Ş. Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), Vinacocha L.T.D veya A.Ş. E Ticaret A.Ş. (kısaca “Vinacocha” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan https://vinacocha.com/ alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine veya Vinacocha mobil uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek veya tüzel kişi ile Vinacocha arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

İşbu Sözleşme uyarınca;

Vinacocha: Vinacocha E Ticaret A.Ş.’yi,

Site: https://vinacocha.com/ isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini/mobil internet sitesini ve Vinacocha mobil uygulamasını,

Kullanıcı(lar): Site’ye üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı: Site üzerindeki bir Ürün’ü satın alan Kullanıcı’yı,

Satıcı: Bir Ürün’ü tedarik eden ve Site üzerinde Satıcı/Sağlayıcı olarak satışa sunan Kullanıcı’yı,

Ürün(ler): Satıcı konumundaki Kullanıcı(lar) tarafından Site üzerinde yayınlanan ve satışa sunulan ürünleri,

Vinacocha Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Vinacocha’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak, Site üzerindeki Kullanıcılar’ın kendileri tarafından tedarik edilen Ürünler’i satışa sunmaları veya diğer Kullanıcılar tarafından satışa sunulmuş Ürünler’i satın almaları için elektronik ticaret ortamı sağlaması ve Vinacocha tarafından Site üzerinde sunulan diğer hizmetleri,

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Satıcı Site üzerinde bir Ürün satışı gerçekleşmeden önce, Alıcı ile Satıcı arasında elektronik ortamda kabul edilen mesafeli satış sözleşmesini

ifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Vinacocha’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin olarak Vinacocha tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

Vinacocha, dilediği zaman Site’nin Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Vinacocha tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Vinacocha tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı’ya duyurulur.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.Genel Hak ve Yükümlülükler

4.1.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet’ten faydalanırken ve Hizmet’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.3. Kullanıcı, Vinacocha üzerinden bir Ürün satın almadan önce işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki bütün hükümleri, Ürün ilanında paylaşılan Ürün özelliklerini, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve diğer bilgilendirme metinlerini okuyacağını ve onaylayacağını; işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca Alıcı için düzenlenen bütün hak ve yükümlülüklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site üzerinde kendisine ait herhangi bir Ürün’ü satışa sunduğu takdirde, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca “Satıcı” olarak adlandırılacaktır.

Kullanıcı, Vinacocha üzerinde kendisine ait herhangi bir Ürün’ü satışa sunması ve satması süreçlerinde, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca “Satıcı” için düzenlenen bütün yükümlülüklere uyacağını, ayrıca yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun harekete edeceğini, aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan Vinacocha’nin Kullanıcı’nın satış faaliyetlerini kontrol etmekle/denetlemekle hukuken yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Vinacocha, Kullanıcı tarafından Vinacocha’e iletilen veya Site üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; Vinacocha ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Vinacocha ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vinacocha, Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.6. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.7. Kullanıcı, Site üzerinde Kullanıcı profili (Kullanıcı’ya ait bilgiler içeren alan) oluştururken ve Kullanıcı profiline yeni içerikler eklerken, eklediği içeriklerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Vinacocha, Kullanıcı profillerinde bulunan içeriklerden dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanıcı’nın, Kullanıcı profiline ekledikleri içerikler, hiçbir şart ve koşulda, Vinacocha tarafından değiştirilmemektedir.

4.1.8. Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

4.1.9. Kullanıcı’nın, Site’ye Kullanıcı olurken sisteme yüklediği “kullanıcı ismi” de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’nın “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların kişilik hakkı, telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.

4.1.10. Diğer Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan Ürünler’den, hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı/aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan Vinacocha’nin, Vinacocha çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Vinacocha, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Vinacocha yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir

Vinacocha’nin sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

4.1.11. Vinacocha’nin, Site’de yayınlanan/ilan edilen Ürünler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürünler ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, Ürünler ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Vinacocha; her ikisi de Kullanıcı olan, Alıcı ve Satıcı arasındaki herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.

4.1.12. Vinacocha, Site üzerinden, Vinacocha’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Vinacocha’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.1.13. Kullanıcı, kendisi tarafından oluşturulmuş Kullanıcı profilini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Vinacocha’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Vinacocha’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.14. Kullanıcı ve Vinacocha hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

4.1.15. Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Vinacocha tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak, Kullanıcı’nın zararlarından Vinacocha sorumlu değildir.

4.1.16. Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Vinacocha’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.1.17. Vinacocha hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirim yapmadan Kullanıcı’nın Site’yi ve Hizmetler’i kullanımına son verebilir, Kullanıcı’ya ait kullanıcı profili, yorumlar, Ürün ilanları ve her türlü sair içeriği yayından kaldırabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, Vinacocha’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

4.2.Site Üzerindeki Ürün Alışverişlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

4.2.1. Kullanıcı, Site üzerinde diğer Kullanıcılar (Satıcılar) tarafından satılan Ürünler’i satın alabilir.

Vinacocha, SİTE ÜZERİNDE HİÇBİR ÜRÜN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRMEMEKTE, SADECE KULLANICILAR’IN SATIŞ YAPABİLMESİ İÇİN ELEKTRONİK TİCARET ORTAMI SUNMAKTADIR.

6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN MADDE 9 UYARINCA; ARACI HİZMET SAĞLAYICI KONUMUNDA OLAN Vinacocha’NiN SİTE ÜZERİNDE SATILAN ÜRÜNLER’İ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR.

Vinacocha, SİTE’DE YER ALAN HİÇBİR ÜRÜN’ÜN SATIŞINI VEYA TESLİMATINI GERÇEKLEŞTİRMEMEKTE, KULLANICI’YA HİÇBİR ÜRÜN’E YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEMEKTEDİR.

KULLANICI, Vinacocha’NİN ÜRÜNLER’İN SATICISI OLMADIĞINI; Vinacocha’NİN SATICILAR (SATIŞ YAPAN KULLANICILAR) TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER’İN NİTELİKLERİNE VEYA TESLİMATINA İLİŞKİN HİÇBİR TAAHHÜDÜ BULUNMADIĞINI KABUL EDEREK SİTE’DEN ÜRÜN SATIN ALMALIDIR.

4.2.2. Kullanıcı, Vinacocha’e ait Site’nin herhangi bir şekilde satış yapan bir e-ticaret sitesi olmadığını; Vinacocha’nin Site üzerindeki satışların tarafı olmadığını; kendisine Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca Ürün satışını gerçekleştiren Satıcı’nın Site üzerindeki diğer bir Kullanıcı olduğunu; Vinacocha’nin sadece 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olduğunu; Ürün, Ürün’ün teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının satışı gerçekleştiren Kullanıcı (Satıcı) olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcı; Vinacocha’nin Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürünler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Ürün’ün Kullanıcı’ya tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin diğer bir Kullanıcı olan Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini, Kullanıcı’nın Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının diğer bir Kullanıcı olan Satıcı olduğunu; Kullanıcı’nın cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanacağını; Ürün’ün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında Vinacocha’nin bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, bu nedenlerle Vinacocha’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal düzenleme uyarınca herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Vinacocha sadece işbu Sözleşme’ye konu satışın gerçekleşmesi için elektronik ticaret ortamı sunmakta olup, Ürün’ün satışını veya teslimini gerçekleştirmemekte, Kullanıcı’ya Vinacocha üzerindeki diğer bir Kullanıcı’dan satın alacağı Ürün’e yönelik hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

KULLANICI, SİTE ÜZERİNDEKİ ÜRÜNLER’İN SATICISININ Vinacocha OLMADIĞINI, ÜRÜNLER’İ DİĞER KULLANICILAR’IN SATIŞA SUNDUĞUNU, BU SEBEPLE HERHANGİ BİR ÜRÜN İLE İLGİLİ AYIP, CAYMA HAKKININ KULLANILMASI, TESLİMAT DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ TALEBİ KARŞISINDA HUKUKİ/CEZAİ BÜTÜN SORUMLULUĞUN İLGİLİ ÜRÜN’Ü SATIŞA SUNAN KULLANICI’YA AİT OLDUĞUNU KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

4.2.3. Kullanıcı, Site üzerinde bir Ürün satın almadan önce diğer bir Kullanıcı olan Satıcı tarafından Ürün ilanında paylaşılan Ürün özelliklerini, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve diğer bilgilendirme metinlerini okumalı ve Ürün’ü öncelikle bu şartları kabul ederek satın almalıdır.

Kullanıcı, Site üzerinden Ürün satın almadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyacağını, onaylayacağını ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüm hükümleriyle bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Vinacocha’nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olan Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün’ün ilanda belirtilen niteliklere uygunluğu, Ürün’ün sahte olup olmaması, Ürün’ün tesliminin gerçekleştirilmesi ve satış bedelinin iade edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün ile ilgili hiçbir hususta Vinacocha’nin herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Kullanıcı, Site üzerindeki bir Satıcı’dan Ürün satın aldığı takdirde, Ürün’ü Satıcı’ya kargo ile geri göndermek şartıyla, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Sözleşme’den cayma hakkının var olduğunu, bu durumda ödemiş olduğu bedelin kendisine iade edileceği kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın cayma hakkı talepleri karşısında tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olup, bedel iadesinin gerçekleştirilmesi Satıcı’nın yükümlülüğüdür. Vinacocha’nin bu hususta hiçbir hukuki yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın satın aldığı Ürün’den kaynaklanan bir cayma hakkı istisnası bulunduğu takdirde, Kullanıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

Cayma hakkı ve cayma hakkının istisnaları ile ilgili detaylı bilgilendirme, her bir Ürün satışından önce Kullanıcı’nın karşısına çıkarılacak Ön Bilgilendirme, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ödeme Öncesi Bilgilendirme metinlerinde yer almaktadır.

4.2.5. Kullanıcı, hukuki/cezai bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere, Site üzerinde kendisine ait bir Ürün’ü satışa çıkarabilir. Satıcı, Ürün ile ilgili tüm hukuki/cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Vinacocha’nin Ürün’ün satılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Ürün’ün yayınlanması ve satışı aşamalarında, Alıcı’nın ve/veya üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu; işbu Sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Alıcı ve/veya üçüncü kişi hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Vinacocha’nin Alıcı veya üçüncü kişi hak sahipleri tarafından Vinacocha’e yönetilecek davalardan doğacak avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcı’ya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur. Satıcı, Ürün’ün tedarik edilmesi, Alıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme ve ilgili mevzuat ile belirtilen bütün hususlarda Alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu, Vinacocha’nin Ürün’e, Ürün’ün teslimine ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Vinacocha ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Vinacocha’nin, Satıcı tarafından Site üzerinde satışa sunulan Ürün’ü kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Ürün ve Ürün’e yönelik her türlü dava, şikayet ve talepler karşısında Ürün’ü satışa çıkaran Satıcı tek başına sorumlu olacaktır.

4.2.6. Satıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği satışlarda işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne, Ürün ile ilgili Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne, Site üzerindeki bütün kurallara ve yürürlükteki bütün hukuki ve mali düzenlemelere uygun olarak hareket edecektir.

Satıcı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcılara (veya elektronik ticaret hizmeti sağlayıcılarına) getirilen her türlü yükümlülüğe uyacağını ve Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan ayıp ve cayma hakkı dahil tüm taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Alıcı’nın her türlü iade taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca Site üzerinde yapılacak geliştirmelere veya kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site’de satışa sunacağı Ürünler’in teslimi ve ayrıca gerek mali yükümlülüklerin (fatura, irsaliye vs.) ve gerek tüketici mevzuatı çerçevesinde doğacak yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bu hükümlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.7. Satıcı, i) Ürünler’i Site’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, listelediği Ürünler’in mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu, Ürünler’in tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu, ii) Ürünler’e ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu, iii) kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriğin 3.kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini ya da gizli bilgi olarak haksız olarak ifşa edilmediğini, iv) yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, elektronik ticaret, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Site’de yer alacak Ürünler’e ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Vinacocha’nin bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, Ürünler’e ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu/tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde 3. gerçek veya tüzel kişilerin hiç bir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik Alıcı’ya karşı münhasıran sorumlu olup, Vinacocha’nin bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.8. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen süre içinde (yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile) Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Ürün’ün herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürün’ün satışı ile ilgili gelecek her türlü idari para cezası, şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir.

4.2.9. Satıcı, Alıcı’nın Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde kendisine yönelttiği cayma hakkı taleplerini kabul etmek ve bedel iadesini gerçekleştirmek zorundadır.

4.2.10. Satıcı, Alıcı’nın Ürün’e ilişkin ayıp taleplerini kabul etmek ve bedel iadesini gerçekleştirmek zorundadır.

4.2.11. Satıcı, Ürünler’in Alıcı tarafından satın alımından sonra Ürünler’e ilişkin fiyatlarda ne sebeple olursa olsun herhangi bir değişiklik yapamaz.

4.2.12. Satıcı; Site’de bizzat kendi Ürünler’ini (kendi garantisi altında olan Ürünler’i) satışa sunmakla yükümlüdür. Satıcı, Vinacocha Kullanıcı Hesabı’nı üçüncü kişilerin kullanımına açamaz, Site’de üçüncü kişilerin satış yapmasına izin veremez.

4.2.13. Satıcı, Ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış bir Ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı’nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Ürün’ü Site’de elden çıkarması yasaktır.

4.2.14. Vinacocha, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün ilanı tespit ettiğinde), Satıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Ürün ile bağlantılı olarak, Vinacocha ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Vinacocha’i hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Vinacocha’nin, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.15. Kullanıcı, Ürün satışları ile ilgili olarak Site’deki başka bir Kullanıcı ile arasındaki herhangi bir anlaşmazlık, dava ve talepten dolayı Vinacocha’nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.16. Site üzerinde gerçekleşen, satış sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı veya Alıcı’nın işlemden vazgeçmesi halinde, Vinacocha’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda Vinacocha’den hiçbir talebi olamaz.

4.2.17. Satıcı, Site üzerinde, ürün satışı yaptığı başka bir mecraya yönelik bir URL adresi (link) veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler paylaşamaz, Site’de yayınlamış olduğu bir Ürün’ü Site haricinde satamaz. Kullanıcılar arasındaki iletişim, Vinacocha yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır.

4.2.18. Vinacocha, Satıcı’nın Site’de yapacağı her bir satışta, satılan Ürün’ün KDV dahil satış fiyatının ……. tutarındaki hizmet komisyonunu ve hizmet komisyonuna ek olarak ……. tutarındaki hizmet bedelini Satıcı’dan tahsil edecektir. Vinacocha, hizmet komisyonu ve hizmet bedeli düşüldükten sonraki bedeli Satıcı’nın banka hesabına gönderecektir. Bu işlem, Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 20. (yirminci) iş gününden sonraki ilk Perşembe günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Resmi tatiller iş günü sayılmamaktadır. Vinacocha tarafından Satıcı’ya bedel aktarıldıktan sonra, Alıcı yasal hakları uyarınca bedel iadesini talep ederse, Satıcı bedelin tümünü Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

4.2.19. Vinacocha, aldığı toplam komisyon bedeline ve hizmet bedeline istinaden Satıcı’ya (KDV dahil) hizmet bedeli faturası kesecektir. Vinacocha kendi hizmet bedeline yönelik mali sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır. Satıcı, Alıcı tarafından satın alınan Ürünler’in faturasını kesmek ve Alıcı’ya iletmek ile yükümlüdür.

4.2.20. Vinacocha; Satıcı’ya ait Ürünler’i veya Satıcı tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman yayından kaldırabilir. Vinacocha, herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Satıcı’nın Site üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Satıcı her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

5. Fesih

5.1. Sözleşme’nin ve/veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir hükmüne aykırı davranan veya aykırı davranacağından şüphe duyulan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, Vinacocha tarafından derhal üyeliğine son verilir, Site üzerinde paylaştığı üyelik profili ve Ürün ilanları dahil bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Kullanıcı Sözleşmesi feshedilir.

Site üzerinde Ürün satın aldığında, Ürün satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet’ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükte mevzuat hükümlerine aykırı davranan Kullanıcı, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Kullanıcılar’ın, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

Vinacocha, Kullanıcı’nın Sözleşme’ye aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Kullanıcı’ya rücu edecektir.

Vinacocha dilerse bu bedelleri; Kullanıcı’nın Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazandığı bedellerden mahsup edebilir.

5.2. Kullanıcı’nın kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

5.3. Sözleşme’nin hangi sebeple feshedildiğine veya sona erdiğine bakılmaksızın 5 ve 6 numaralı madde hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Vinacocha’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Vinacocha’e ait olarak ve/veya Vinacocha tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Vinacocha Hizmet’lerini, Vinacocha bilgilerini ve Vinacocha’nin logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Hizmet’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vinacocha’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

6.2. Vinacocha’nin, Hizmet, Vinacocha bilgileri, Vinacocha telif haklarına tabi çalışmalar, Vinacocha ticari markaları, Vinacocha ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

7. Gizlilik Politikası

Vinacocha, Kullanıcı’ya ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Vinacocha, Kullanıcı’ya ait gizli bilgileri, Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşmayacaktır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

Vinacocha, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Vinacocha, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Vinacocha için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Vinacocha’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.